Lån og avdrag

Du må betale renter hver måned. I tillegg til å betale renter på lånet må du også betale avdrag. Avdrag er en liten del av hele lånebeløpet. Når du låner 100.000 kroner må du betale disse tilbake. Renten betaler du også, men renten er kun kostnaden for å låne de 100.000 kronene. Alle banker vet at du ikke klarer å betale tilbake alle de 100.000 kronene med en gang, det er jo derfor du skal låne penger i første omgang. Du betaler derfor stykkevis beløpet tilbake. Hvor lang tid du må betale avdrag før hele beløpet er betalt tilbake avhenger veldig av hvor lang nedbetalingstid du setter. Setter du nedbetalingstiden til 1 år så må du betale ned de 100.000 kronene over 12 måneder og kostnaden for dette blir 100.000/12 pluss renter. Blir dette for tøft kan du velge lengre nedbetalingstid for å få ned størrelsen på avdragene. Du kan derimot få avdragsfrihet er du heldig. Da slipper du å betale avdrag noen måneder, som igjen gjør at du ikke betaler ned noe mer av lånebeløpet.

Rentefradrag
Når du betaler renter på et lån er rentene en kostnad for deg. Denne kostnaden er måten banken tjener penger på ved å selge deg lånet og la deg sitte på dette lånet i henhold til avtalt tid. Staten synes du ikke bør betale skatt av denne kostnaden. Det henger nok sammen med at det allerede er en stor kostnad å betale renter på hus og andre lånefinansierte eiendeler som vi trenger. Før derfor opp alle renter du har betalt på alle lån på din selvangivelse og du får redusert din skattebyrde noe.